Nieuwsbrief 11

10 mei 2019

Pauwweek

TROTS  RESPECT  en VEILIGHEID zijn de kernwaarden van onze school.

Na elke vakantie hebben we binnen onze school een "pauwweek". In deze week geven we speciaal aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Kinderen ontwikkelen zich op drie belangrijke gebieden: lichamelijk, verstandelijk en sociaal.

Als kinderen bijvoorbeeld meer controle krijgen over hun lichaam kunnen ze beter sporten. Dat is onderdeel van de lichamelijke ontwikkeling. Maar ze leren ook de regels die bij die sport horen. Dat hoort bij de verstandelijke ontwikkeling. Daarbij leren ze om met andere sporters om te gaan. Dat maakt deel uit van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Contact met anderen. Opgroeiende kinderen gaan steeds zelfstandiger en actiever op zoek naar contact met anderen en hebben er plezier in dat anderen op hen reageren. Door met elkaar te spelen leren kinderen met elkaar omgaan en leren ze
invoelingsvermogen. Als kinderen ouder worden kunnen ze zich beter verplaatsen in de gevoelens en opvattingen van anderen. Daardoor leren ze ook beter omgaan met afspraken, regels en conflicten.
Gevoelens. Kinderen hebben recht op hun eigen gevoelens maar moeten wel leren hoe ze met die gevoelens moeten omgaan. Leren ze dat niet, of niet goed genoeg, dan kan hun gedrag voor problemen zorgen.

 

We dragen zorg voor elkaar ook al zijn
we verschillend.
We zullen goed voor de spullen zorgen
dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
De school is van binnen een rustig
gebied en buiten hoeft dat lekker niet.

Opbrengst Vastenactie 2019

De vastenperiode; even minderen, voor een ander. Een periode waarin wij jaarlijks aandacht besteden aan een goed doel. Dit jaar was het thema: schoon drinkwater voor iedereen. Er zijn 178 lege flessen ingeleverd en er is een boodschappentas vol met vastendoosjes naar de parochie gebracht.

We hebben samen een bedrag bij elkaar gebracht van: 219,95 euro. Bedankt voor jullie bijdrage!

Pasen

We hebben de paasdagen al even achter ons liggen. Op witte donderdag hebben we het paasfeest gevierd op de St. Antonius, met onder andere het maken van een ontbijtje voor een ander in een versierde schoenendoos.

Eindcito groep 8

Alle leerlingen van groep 8 hebben afgelopen vrijdag de uitslag van de Eindcito ontvangen. Op 16 en 17 april hebben de leerlingen gewerkt aan allerlei taal en rekenopdrachten.

Iedere leerling die de Centrale Eindtoets heeft gemaakt, krijgt een standaardscore op een schaal van 501 tot en met 550. Op basis hiervan krijgen de leerlingen het best passende brugklastype geadviseerd.

Dit jaar behaalden de leerlingen in Nederland gemiddeld een standaardscore van 536,1. De leerlingen van de St. Antonius behaalden gemiddeld een score van 539,5. We zijn dan ook zeer TROTS.

Facebook

Op verschillende momenten willen wij u bij het onderwijs betrekken.
Op onze Facebook pagina plaatsen we verschillende berichten.
Soms wordt er een bericht vanuit een groep geplaatst en soms op schoolniveau.
Natuurlijk zijn we zorgvuldig in het plaatsen van de foto’s.
We hebben aan alle ouders/verzorgers toestemming gevraagd en de keuze voor (wel of geen) toestemming ligt in uw eigen handen.

 Liken mag

Streetwise

Woensdag 29 mei gaan de leerlingen van onze school deelnemen aan het Streetwise project. Het Streetwise verkeersprogramma heeft als doel de kinderen bewust te maken van de gevaren van het verkeer. Dankzij het lesmateriaal met onder meer opblaasauto’s, elektrische steps en een fietsparcours zijn de lessen leerzaam maar ook leuk. Na afloop van het project krijgen de leerlingen een certificaat. De kosten voor dit project worden gedragen door de gemeente Twenterand.

NB: De groepen 3 t/m 8 dienen die dag een fiets mee te nemen naar school.

Schoolreisje en kamp!!

We zien er heel erg naar uit. De leukste schooldag van het jaar komt er weer aan. SCHOOLREISJE. Op woensdag 5 juni zullen er bussen voor de school rijden om de groepen 1 t/m 6 een heerlijke onbezorgde dag te gaan bezorgen. De locaties zijn nog even geheim.

Een week later zijn de groepen 7 en 8 aan de beurt. Zij gaan maar liefst 4 dagen op KAMP in Hellendoorn. Dit betekent o.a. ontbijten, lunchpakket samenstellen, corvee uitvoeren, kenmerkende kampliederen zingen, en spooktocht met een aantal verstopte engerds die maar een doel hebben, namelijk je de stuipen op het lijf te jagen.
Kortom....we hebben er zin in.

Reminder oud papier

De data tot aan de zomervakantie zijn:

woensdag 05-06-2019 t/m vrijdag 07-06-2019
woensdag 10-07-2019 t/m vrijdag 12-07-2019

Twenterandrun

Op 24 mei staat de traditionele Twenterandrun weer op de hardloopkalender. Voor meer informatie en opgavenformulier kunt u op onderstaande link klikken.

 

Inschrijfflyer - TRR2019 (003)

 

Jarigen

18 mei Tygo gr. 8
19 mei Laura
22 mei Jens
24 mei Jack
26 mei Jim gr. 2

Afmelden voor deze Nieuwsbrief

Als u uw abonnement om wat voor reden wilt opzeggen dan kan dit onderaan deze pagina.

St. Antoniusschool
De Koolmees 57
7671 VW Vriezenveen

Telefoon:
0546 - 563968
E-mailadres: sintantonius@stichtingquovadis.nl