Nieuwsbrief 10

5 april

Welkom

Onlangs is Dex gestart in groep 1/2.

Welkom op de St. Antonius Dex, wij wensen jou een hele fijne schooltijd.

Schoolvoetbal

Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi wordt dit jaar georganiseerd door DETO Twenterand.

 

Maandag     08 april 2019 (Jeugdvoetbal 8 tegen 8, uit groep 7 of 8)
Dinsdag       09 april 2019 (Meisjes 8 tegen 8, uit groep 7 of 8)
Woensdag   10 april 2019 (Jeugdvoetbal 8 tegen 8, uit groep 7 of 8)

Voor alle informatie klik op onderstaande link

KMBHC364e19040312270

Palmpasen

Donderdag aanstaande vieren we Palmpasen in de groepen 1 t/m 4.

Koningsspelen 12 april 2019

De koningsspelen vinden dit jaar plaats op vrijdag 12 april. Alle kinderen worden deze dag zoals gewoonlijk om 8.30 uur op school verwacht.
In verband met het koningsontbijt nemen de kinderen hun eigen bord, beker en bestek mee.
NB. Groep 5 t/m 8 ontbijt thuis en krijgt de lunch ("koningsontbijt") op school (zie programma hieronder). Groep 1 t/m 4 ontbijt op school, groep  3/4 moet wel een lunch meenemen van thuis (zie programma hieronder).

Groep 5 t/m 8 neemt ’s ochtends deel aan de sportcarrousel. (Sportkleding is gewenst.)
Zij vertrekken onder leiding van de leerkrachten op de fiets vanaf school naar de sportvelden.
Bij terugkomst staat er in de hal van school een “koningsontbijt” = lunch, voor hen klaar.
Daarna zijn er nog spelactiviteiten en eindigen om 14.00 uur de koningsspelen.

Voor de groepen 1 t/m 4 zijn er activiteiten in en rond school. Deze kinderen mogen die dag verkleed in oranje kleding op school komen.
Om 8.30 openen we de dag met de dans op het koningsspelenlied “Pasapas”. We nodigen de ouders van harte uit met ons mee te dansen, op het kleuterplein.
Daarna volgen het gezamenlijke ontbijt in de hal en een spelletjescircuit rond de school.
Voor groep 1 en 2 eindigt de dag om 12.00 uur.

De kinderen van groep 3 en 4 lunchen in eigen groep.
Voor hen zijn er nog (spel)activiteiten en zal de dag eindigen om 14.00 uur.

Goede vrijdag

Vrijdag 19 april zijn de leerlingen vrij. Het is dan Goede vrijdag. Daarna volgt de meivakantie en op maandag 6 mei worden de kinderen weer op school verwacht.

Communicatie van ons naar u

De informatie voorziening van de St. Antonius naar u als ouder vindt de komende tijd als volgt plaats.

Wij informeren u regelmatig door een nieuwsbrief te versturen via de mail. Hierin staan vaak leuke dingen over de school en de leerlingen, maar ook nuttige informatie. Het is dan ook belangrijk om deze altijd goed door te lezen. Soms krijgen kinderen een toestemmingsformulier of een brief met onderaan een "invulstrook"(bijvoorbeeld voor de rapportgesprekken) mee naar huis. Ook op de website vindt u praktische informatie. Hier vindt u ook de digitale versie van de schoolgids. In deze gids staat informatie over de school en alles daaromheen. Bijvoorbeeld procedure rondom ziekmelding, informatie over de extra zorg die een school kan bieden etc.

In de nabije toekomst zal er voor de communicatie met u een Quo vadis app komen. Hoe dit er precies gaat uitzien en hoe dit gaat werken daarover later meer.

Verkeersexamen groep 7

Afgelopen donderdag zijn alle leerlingen van groep 7 geslaagd voor het schriftelijk verkeersexamen. We zijn TROTS op jullie. Aankomende dinsdag fietsen de leerlingen een route door Vriezenveen voor het praktische gedeelte van het examen. De route is vooraf bekend, zodat de leerlingen deze alvast kunnen oefenen. Tijdens het examen staan er van alle scholen ouders op vaste posten om de vaardigheden van de leerlingen te beoordelen. Met een beetje geluk kunnen wij dinsdag voor 14.00 uur de uitslag bekend maken. Wij wensen de leerlingen alvast heel veel succes.

Parkeren

Wij vinden een veilige situatie rondom school van groot belang. U kunt hier aan bijdragen door uw auto's te parkeren in de daarvoor bestemde vakken. Parkeert u bij groep 1/2 dan het liefst zo dicht mogelijk bij de lantaarnpaal zodat de bocht overzichtelijk blijft. We zouden het fijn vinden wanneer u ook de oppas/opa en oma informeert.

Eten en drinken

We willen graag wat extra aandacht vragen voor het eten en drinken dat u uw kinderen meegeeft naar school. We ervaren steeds vaker dat het 10-uurtje en de gezonde lunch aangevuld wordt met snoepjes, koekjes etc. Dit is niet de bedoeling, we eten namelijk samen in de groep.

Hieronder volgt een stukje tekst uit onze schoolgids.

Op dinsdag, woensdag en donderdag hebben wij onze fruitdagen. Dit houdt in dat de leerlingen op deze drie dagen een gezonde pauze-hap meenemen naar school. Onder gezond verstaan wij in eerste instantie groente en/of fruit, wanneer uw kind dit echt niet lekker vindt of hier niet genoeg aan heeft mag u uw kind een gezonde boterham meegeven. Koekjes/soepstengels/liga’s worden op deze dagen niet gegeten. Mocht het onverhoopt zo zijn dat u of uw kind de fruitdag is vergeten dan wordt er binnen de groep gedeeld.

Om geen onderscheid te maken bij de leerlingen over de lunch, hebben we de volgende afspraken gemaakt:

• Melk/karnemelk/yoghurtdrink/chocolademelk of sap graag in afgesloten bekers voorzien van de naam van uw zoon/dochter.

• Brood in een bakje, wederom voorzien van de naam van uw zoon/dochter

• Eventueel wordt dit aangevuld met fruit/komkommer/tomaatjes

• Iedere leerling neemt een eigen theedoek mee naar school, deze wordt gebruikt als tafelkleed tijdens de lunch. De theedoek wordt op school voorzien van de naam. ( deze afspraak is met name voor de onderbouw en middenbouw).

Vastenactie 2019

De vastenperiode; even minderen, voor een ander. Een periode waarin wij jaarlijks aandacht besteden aan een goed doel. Dit jaar is het thema: schoon drinkwater voor iedereen. De leerlingen hebben allemaal een vastendoosje mee naar huis. Door kleine klusjes te doen, kunnen de leerlingen geld inzamelen voor het goede doel. Wij hopen dat iedereen iets kan en wil missen. Naast het vastendoosje kunnen leerlingen ook lege flessen inleveren op school. Vorige week stond de teller op 103 flessen. Tijdens de paasviering op 18 april kunnen de leerlingen alle vastendoosjes inleveren. Met onze actie steunen wij het landelijke thema van de vastenactie 2019.

Reminder oud papier

De data tot aan de zomervakantie zijn:

woensdag 08-05-2019 t/m vrijdag 10-05-2019
woensdag 05-06-2019 t/m vrijdag 07-06-2019
woensdag 10-07-2019 t/m vrijdag 12-07-2019

Samen op weg naar Pasen

Samen op weg naar Pasen met de Passie 2019.
Dit jaar zal de Passie van de Pancratius Parochie plaatsvinden op Goede Vrijdag 19 april in Albergen. Tijdens de Passie gedenken we Jezus van Nazareth op zijn kruisweg.

Voor het volledige bericht klik op de link

M 14 Passie 2019 -bericht scholen

Vorig jaar begon de Jeugdkerk met het maken van Paaskaarsen met kinderen.
Dit vond plaats op Goede Vrijdag om 15.00 uur in de dagkapel van Geesteren.

Voor het volledige bericht klik op de link

M 06 Jeugdkerk Paaskaarsen maken (1)

 

Jarigen

Jarig geweest
 1 april Jorn gr 5/6
 2 april Scott
 4 april Mohamed
 4 april Len
Jarig
16 april Arlène
17 april Eva
28 april Hidde

  2 mei Collin gr 1/2
10 mei Bas
10 mei Floor

Afmelden voor deze Nieuwsbrief

Als u uw abonnement om wat voor reden wilt opzeggen dan kan dit onderaan deze pagina.

St. Antoniusschool
De Koolmees 57
7671 VW Vriezenveen

Telefoon:
0546 - 563968
E-mailadres: sintantonius@stichtingquovadis.nl