Nieuwsbrief 9

8 maart 2019

Welkom

Onlangs is Luna gestart in groep 1/2

Welkom op de St. Antonius Luna, wij wensen jou een hele fijne schooltijd.

Staking 15 maart

Door de landelijke stakingsdag op 15 maart is onze school deze dag gesloten. Ook het team van de Antonius ervaart dat de kwaliteit van onderwijs regelmatig onder druk staat. De gevolgen van Passend onderwijs, de werkdruk en het leraren te kort zijn enkele voorbeelden.

Goed onderwijs vraagt om voldoende leerkrachten én ondersteunende functies in de school. Daarnaast is het van belang dat er voldoende financiële middelen vrij komen voor het onderhoud van schoolgebouwen, innovatiemogelijkheden en ontwikkelingen op ICT gebied.

Alle leerlingen verdienen goed onderwijs, zorg en aandacht, daar staan wij voor en daar staken wij voor. Wij hopen op uw begrip.

Carnaval

Carnaval op 't Kloet'ndonk is feestelijk verlopen. Prins en Prinses Carnaval hebben hun taken uiterst serieus, zorgvuldig en efficiënt uitgevoerd. De kinderen, leerkrachten en ouders (OR) zijn ongelofelijk uit hun dak gegaan. En dan dit....Giel uit groep 4 kan zo meedoen met de Voicekids. Deze getalenteerde jongen heeft de grote prijs van de Antonius gewonnen met de toffe rap "Ik ga slapen met een doezo,  wordt wakker met een ton".  Giel van harte.
De prijs voor de mooiste "uitdossing" was voor Levi. Ook van harte gefeliciteerd.

Carnaval is een volksfeest. De precieze datum hangt af van Pasen het carnaval is altijd zeven weken daarvoor. Het is de bedoeling dat je nog even 'uit je dak gaat' en gek doet voordat de vastentijd begint. De vastentijd is een tijd van matiging, eenvoud en bezinning.

Het carnaval duurt officieel van zondag tot en met dinsdag. Maar in veel steden is er op zaterdag al een carnavalsoptocht. De dinsdag heet vette dinsdag (dan mocht je nog even lekker veel en vet eten voordat het vasten begon) en de woensdag na het carnaval heet Aswoensdag. Vroeger ging iedereen dan naar de kerk om een askruisje te gaan halen. De priester zette dan een askruisje op je voorhoofd. Die as kwam van de verbranding van de overgebleven buxus-takjes die het jaar ervoor met Palmzondag in de kerk waren uitgedeeld aan de kerkgangers.

Op de website kunt u ons foto album van Carnaval 2019 bekijken!!

Vastenactie 2019

Nu het carnavalsfeest weer achter ons ligt, is op as woensdag de vastenperiode gestart; even minderen, voor een ander.

 Een periode waarin wij jaarlijks aandacht besteden aan een goed doel. Dit jaar is het thema: schoon drinkwater voor iedereen. De leerlingen krijgen vrijdag allemaal een vastendoosje mee naar huis. Door kleine klusjes te doen kunnen de leerlingen geld inzamelen voor het goede doel, wij hopen dat iedereen iets kan en wil missen. Naast het vastendoosje kunnen leerlingen ook lege flessen inleveren op school. Tijdens de Paasviering op witte donderdag kunnen de leerlingen alle vastendoosjes inleveren. Met onze actie steunen wij het landelijke thema van de vastenactie 2019.

Atelier

Op de vrijdagmiddagen is er atelier-onderwijs voor alle kinderen van groep 5 tot en met 8. Tijdens de ateliermiddagen kunnen de kinderen een keuze maken uit allerlei activiteiten, zoals programmeren, koken, figuurzagen etc. Doordat de kinderen meerdere keren achter elkaar in hetzelfde atelier werken, kunnen ze echt een resultaat neerzetten. De kinderen zijn erg enthousiast over het atelier-onderwijs. Dit omdat het over het algemeen mogelijkheden biedt die binnen de eigen klas minder goed haalbaar zijn qua diversiteit en complexiteit. De ateliers worden begeleid door leerkrachten en ouders.

Reminder oud papier

De data tot aan de zomervakantie zijn:

woensdag 27-03-2019 t/m vrijdag 29-03-2019
woensdag 08-05-2019 t/m vrijdag 10-05-2019
woensdag 05-06-2019 t/m vrijdag 07-06-2019
woensdag 10-07-2019 t/m vrijdag 12-07-2019

Kinderkerk

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

Met Aswoensdag begint de vastentijd. Wat betekent vastentijd en waarom is er een tijd van vasten?  Wat kunnen wij in deze tijd, die veertig dagen duurt, doen? Graag willen wij als kerk kinderen en jonge gezinnen meenemen in deze periode.
De Kinderkerk gaat dit doen met de allerkleinsten. Kinderen met hun ouders zijn welkom op zondag 10 maart om 10.00 uur in de dagkapel van Geesteren.
Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom.

De overige vieringen in 2019 staan gepland voor 21 april (Pasen) en 9 juni (Pinksteren).

De Jeugdkerk is voor kinderen vanaf 6 jaar. De Jeugdkerk is een vervolg op de Kinderkerk en besteed op zaterdag 9 maart aandacht aan de vastentijd en nodigt gezinnen uit voor dit samenzijn. Het is geen viering maar een samenzijn waarin we uitleg geven over de vasten, gezinnen gaan met vragen over de vasten aan de slag.

Na dit samenzijn is er geen koffie maar is er een sobere maaltijd. Met ‘weinig’ samen aan tafel gaan? Dat zou bij de vasten kunnen horen. I.v.m. de organisatie van een sobere maaltijd is het van belang dat gezinnen zich opgeven. Dat kan door een mail te sturen naar de Jeugdkerk: jeugdkerkpancratius@gmail.com

 

Jarigen

11 maart Nienke
17 maart Alec
19 maart Zara
20 maart Sanne-Mae
22 maart Marit
25 maart Mick gr.3
26 maart Tjeerd
28 maart Nick gr. 8

Afmelden voor deze Nieuwsbrief

Als u uw abonnement om wat voor reden wilt opzeggen dan kan dit onderaan deze pagina.

St. Antoniusschool
De Koolmees 57
7671 VW Vriezenveen

Telefoon:
0546 - 563968
E-mailadres: sintantonius@stichtingquovadis.nl